Leren en Werken

Het aanbod Deeltijds Onderwijs realiseert JES Brussels met diverse partners

 • In samenwerking met ESF en het Departement Onderwijs en Vorming biedt JES Brussels aanloopfases en IBAL aan.
 • In samenwerking met Actiris biedt JES Brussels SPI-alt (Socio-professionele inschakeling- alternering) aan.
 • In samenwerking met Groep Intro en Profo biedt JES Brussels ReBound (een traject dat focust op (her-)oriëntering binnen het voltijds, deeltijds of volwasseneonderwijs) aan.

Aanloopfases

Groepsvorming

 • Versterken van de arbeids- en loopbaancompetenties op een ervaringsgerichte en laagdrempelige manier.
 • Trainen van de 20ste eeuwe competenties, denk maar aan digitale vaardigheden
 • Stimuleren van maatschappelijke oriëntatie, burger- en ondernemingszin via onze projectwerking, wat wil zeggen dat we met de groep een eigen project opzetten en jongere de leiding geven. Via onze activiteiten bijv. kennismaking met Brussel als stad of een vorming doorheen de Brusselse wijken.
 • Via formele activiteiten bijv. sollicitatietraining en non-formele activiteiten bijv. een initiatie Engels of boksen
 • Tijdens de groepsvorming is er ook individuele begeleiding voorzien. Dit op het tempo van de jongere. De individuele begeleiding is er om jongeren te ondersteunen in hun traject met oog op de toekomst en de doorstroom naar stage.
 • Deze groepsvorming is er om jongeren te versterken en klaar te maken voor een stage of tewerkstelling binnen het stelsel van Leren en Werken of duaal leren.

Stage

 • Begeleiding naar een stageplek: samen met de jongere gaan we op zoek naar een geschikte stageplek.
 • Eens de jongere start op de stageplek, zal de coach de jongere vooral begeleiden op de werkvloer samen met de stagementor. De coach plant regelmatig individuele gesprekken en evaluaties op de werkvloer (op stage) met de jongere om de stageloopbaan van de jongere op te volgen.

IBAL

IBAL staat voor Intensieve Begeleiding Alternerend Leren. We onderscheiden hierbij IBAL Te Oriënteren (TO) en IBAL Tewerkstelling (TW).

IBAL Te Oriënteren (TO)

Begeleiding naar werk binnen het stelsel van Leren en Werken en Duaal Leren. Samen met een coach op zoek gaan naar een gepaste sollicitatietraining op maat en een job.

IBAL Tewerkstelling (TW)

Begeleiding tijdens de tewerkstelling binnen het stelstel van Leren en Werken of duaal leren. Sommige jongeren hebben nog nood aan begeleiding, ondersteuning en omkadering tijdens hun tewerkstelling. De IBAL-coach zal jou begeleiden op de werkvloer, in samenspraak met je stagementor.

Socio-Professionele Inschakeling Alternering (SPI-alt)

SPI-ALT bestaat uit 2 luiken en heeft als doel dat de jongere sterk naar de arbeidsmarkt kan.

Een eerste luik is de intensieve begeleiding op maat van de jongere; individueel en/of in groep, afhankelijk van de noden. 

Dit kan voor verschillende zaken zijn: zoeken naar werk, sollicitatietraining, “eerste hulp bij tewerkstelling”, korte groepsmodules om de arbeidscompetenties extra te versterken, bedrijfsbezoeken of andere thema’s.

Een tweede luik zijn de modules op maat van de scholen. Indien scholen binnen het stelsel van ‘leren en werken’ of ‘duaal leren’ de vraag hebben om rond een thema een vorming op te stellen, dan kan JES dit aanbieden. Gelijktijdig kunnen wij de jongeren die deelnemen aan deze groepsmodule kort en intensief coachen.

ReBound

ReBound is een coaching op maat voor jongeren uit de 2de en 3de graad BSO die de school vroegtijdig dreigen te verlaten. De focus tijdens het traject ligt op (her-)oriëntering binnen het voltijds, deeltijds of volwasseneonderwijs. Samen met onze partners Groep Intro en Profo organiseren we op een laagdrempelige manier acties rond de vrije tijd, competenties en werk/opleiding. We moedigen de jongere aan om na te denken over hun doelstellingen op korte en lange termijn. Zo hopen we een positieve keuze voor de toekomst te bestendigen: kwalificatie behalen, vervolgopleiding of doorstroom naar de arbeidsmarkt.

Eens de jongere doorstroomt, start de NAZORG waarbij de ReBound-coach de jongere minstens drie maanden verder begeleidt. Hij zorgt ervoor dat de doorstroompartner een goed zicht krijgt op de jongere en zijn transitietraject.

Aanmeldingen gebeuren via KANS Centraal Meldpunt Brussel. http://www.kans.brussels/

FAQ

 • Kan ik me voor dit aanbod vrij aanmelden? Neen, aanmeldingen gebeuren via scholen die het deeltijds onderwijs of duaal leren aanbieden. Er is geen vrije instroom. De jongere wordt aangemeld door zijn coach/trajectbegeleider vanop de school.
 • Met welke scholen en organisaties werkt JES Brussels voor deze projecten samen? JES Brussels werkt voor de trajecten samen met CLW stad Brussel, CLW Don Bosco Woluwe en CLW Castor. Binnen duale opleidingen werkt JES Brussels samen met Syntra Brussel.

Partners

 • Gratis
 • Voor leerlingen ingeschreven in het Deeltijds Onderwijs

Dit zijn de coaches

lotte.vancaudenberg@jes.be;
elena.pease@jes.be ; benjamin.scheers@jes.be; cedric.beerten@jes.be;