Leren en Werken

Het aanbod Duaal Leren realiseert JES Brussels met diverse partners

 • In samenwerking met ESF en het Departement Onderwijs en Vorming biedt JES Brussels
  ondersteuning alternerend leren (Effect) aan.
 • In samenwerking met Groep Intro biedt JES Brussels ReBound (een traject dat focust op (her-)oriëntering binnen het voltijds, deeltijds of volwasseneonderwijs) aan.

EFFECT

Groepsvorming

 • Versterken van de arbeids- en loopbaancompetenties op een ervaringsgerichte en laagdrempelige manier.
 • Trainen van de 20ste eeuwe competenties, denk maar aan digitale vaardigheden
 • Stimuleren van maatschappelijke oriëntatie, burger- en ondernemingszin via onze projectwerking, wat wil zeggen dat we met de groep een eigen project opzetten en jongere de leiding geven. Via onze activiteiten bijv. kennismaking met Brussel als stad of een vorming doorheen de Brusselse wijken.
 • Via formele activiteiten bijv. sollicitatietraining en non-formele activiteiten bijv. een initiatie Engels of boksen
 • Tijdens de groepsvorming is er ook individuele begeleiding voorzien. Dit op het tempo van de jongere. De individuele begeleiding is er om jongeren te ondersteunen in hun traject met oog op de toekomst en de doorstroom naar stage.
 • Deze groepsvorming is er om jongeren te versterken en klaar te maken voor een stage of tewerkstelling binnen het stelsel van Leren en Werken of duaal leren.

Stage

 • Begeleiding naar een stageplek: samen met de jongere gaan we op zoek naar een geschikte stageplek.
 • Eens de jongere start op de stageplek, zal de coach de jongere vooral begeleiden op de werkvloer samen met de stagementor. De coach plant regelmatig individuele gesprekken en evaluaties op de werkvloer (op stage) met de jongere om de stageloopbaan van de jongere op te volgen.

Tewerkstelling

Begeleiding naar of op de werkvloer binnen het stelsel van Leren en Werken en Duaal Leren. We gaan samen met de jongere op zoek naar een betaalde tewerkstelling. Daarnaast bieden we ook begeleiding, ondersteuning en omkadering tijdens een betaalde tewerkstelling, in samenspraak met de school en mentor op de werkvloer.

Digitize Me

Hoe zoek je het best online naar een opleiding of werk? Wat kan je al te weten komen over het bedrijf of de organisatie waarin je geïnteresseerd bent? Hoe maak ik een leuke en interessante post over mezelf op Social Media?

Met ‘Digitize Me’ beantwoorden we vragen zoals deze. Het doel van dit project is om jongeren digitaal te versterken in hun zoektocht naar een opleiding, werk, vrijetijdsbesteding, of gewoonweg in hun dagelijks leven. In samenwerking met partners vanuit het digibankenproject wil JES een variërend aanbod aan activiteiten aanbieden voor jongeren. Dit door in te zetten op Mediawijsheid, Computational Thinking en Creatief omgaan met Media. Daarnaast blijven we ook inzetten op de klassieke loopbaancompetenties.

ReBound

ReBound is een coaching op maat voor jongeren uit de 2de en 3de graad BSO, TSO en DBSO die de school vroegtijdig dreigen te verlaten. De focus tijdens het traject ligt op (her-)oriëntering binnen het voltijds, deeltijds of volwasseneonderwijs. Samen met onze partner Groep Intro organiseren we op een laagdrempelige manier acties rond de vrije tijd, competenties en werk/opleiding. We moedigen de jongere aan om na te denken over hun doelstellingen op korte en lange termijn. Zo hopen we een positieve keuze voor de toekomst te bestendigen: kwalificatie behalen, vervolgopleiding of doorstroom naar de arbeidsmarkt.

Eens de jongere doorstroomt, start de NAZORG waarbij de ReBound-coach de jongere minstens drie maanden verder begeleidt. Hij zorgt ervoor dat de doorstroompartner een goed zicht krijgt op de jongere en zijn transitietraject.

FAQ

 • Kan ik me voor dit aanbod vrij aanmelden? Er is geen vrije instroom. De jongere wordt aangemeld door zijn coach/trajectbegeleider vanop de school.
 • Met welke scholen en organisaties werkt JES Brussels voor deze projecten samen? JES Brussels werkt voor de trajecten samen met CLW stad Brussel, CLW Don Bosco Woluwe en CLW Castor. Binnen duale opleidingen werkt JES Brussels samen met Syntra Brussel.

Partners

 • Gratis
 • Voor leerlingen ingeschreven in het
  Nederlandstalige secundair onderwijs

Dit zijn de coaches

lotte.vancaudenberg@jes.be; kasper.nachtergaele@jes.be;