Compagnon de Route

Compagnon de Route is een nieuw project van JES Brussels, gefinancierd door het Europees Sociaal Fonds (ESF). Het biedt werkzoekende,  Brusselse vrouwen jobcoaching aan, individueel en in groep, volgens de outreachmethodiek. Geen klassieke jobcoaching, dus. Samen vatten we als compagnons de route een traject naar werk aan, vanuit de leefomgeving van de vrouwen die we willen bereiken en die vaak een lange afstand tot de arbeidsmarkt vertonen. Daar nemen we onze tijd voor, maar we trekken er ook onze stoute schoenen voor aan. En route!

Een plek veroveren op de arbeidsmarkt is als vrouw niet altijd even makkelijk. Er komt vaak veel bij kijken. Maar die uitdaging gaan we met Compagnons de Route ten volle aan.

Het traject start met het doorbreken van het isolement, om krachten op te doen en de blik naar buiten te kunnen richten. We trekken erop uit in hun directe leefomgeving. Al wandelend verkennen we de buurt waar de vrouwen wonen: het plaatselijke dienstverleningsnetwerk, het vrijetijdsaanbod, het lokale verenigingsleven. Met oog op netwerkversterking.

Positieve sisterhood is ons doel. We creëren een safe space in onze lokalen waar vrouwen het voor het zeggen hebben en zichzelf kunnen zijn. We organiseren ook groepsactiviteiten (bv. burendag bij de kinderopvang, bezoek aan het opleidingscentrum, workshops rond gezonde voeding…) Strikt girls only!

We willen dat onze compagnons zich omringd en ondersteund voelen, zowel praktisch als mentaal, zodat ze sterker in hun schoenen staan en zich krachtig voelen. Krachtig genoeg ook om het te kunnen hebben over de zogenaamde rugzak die ze meedragen. Familieleven, kinderopvang, taal, opleiding, integratie, digitale inclusie, mentale gezondheid, seksualiteit: alles is bespreekbaar. We weten dat deze obstakels onze vrouwen hebben gevormd tot wie ze zijn.

We gaan er constructief mee aan de slag; cultuursensitief en met aandacht voor het kruispuntdenken. Versterkt, gaan we in een latere fase op zoek naar hun mogelijkheden op de arbeidsmarkt. We maken een actieplan op en zetten de tocht verder, met de eindbestemming in zicht: een duurzame job.

Permanenties

Shelby in Anderlecht

 • Elke dinsdag en vrijdag van 13u tot 15u
 • Gratis
 • Shelby spreekt Nederlands, Frans, Engels, Spaans en Portugees
 • shelby.ouattara@jes.be
 • 0487/ 47 03 08

Compagnon de Route, dat is:

 • Netwerkversterkende wijkverkenning en wandelcoachings.
 • Een cultuursensitieve en holistische coaching met een vrouwelijke invalshoek.
 • Inzetten op sisterhood: de compagnons organiseren samen activiteiten, girls only, en ondersteunen elkaar. Iedereen heeft zijn eigenheid, met een gedeelde vrouwelijke ervaring als gemeenschappelijke deler. In een safe space waar vrouwen het voor het zeggen hebben.
 • Coaching naar werk die de vrouw in haar volledigheid als uitgangspunt neemt. Privéleven en werkleven zijn met elkaar verweven. We vinden oplossingen die deze verwevenheid erkennen.
 • Mikken op empowerment. Vrouwen in hun kracht zetten en uitgaan van hun sterkten. Vanuit dat krachtenperspectief het geheel aan professionele mogelijkheden oprekken en realistisch maken.

En dat doen we zo:

 • We hanteren een unieke wandelcoachingmethodiek die de voegen legt aan elk aangevat traject.
 • We vertrekken vanuit de leefwereld van de vrouwen zelf.
 • We gaan uit van een krachtenperspectief (ook wel empowerment genoemd). We vertrekken vanuit een positief mensbeeld. Ons uitgangspunt is de reeds aanwezige capaciteiten van vrouwen, niet hun tekortkomingen.
 • We coachen naar een job op een holistische manier. Vrouwen versterken we als geheel, over verschillende levensdomeinen heen.
 • We werken op een cultuursensitieve manier en gaan met aandacht voor kruispuntdenken met elkaar om.
 • We doen beroep op het uitgebreid partnernetwerk (wijkgezondcentra, OCMW,…) van JES Brussels.

Partners

Voor wie?

 • vrouwen
 • tussen 18 en 35 jaar
 • die werkzoekend zijn
 • en gedomicilieerd zijn in Anderlecht, Sint-Jans-Molenbeek, Schaarbeek en Brussel.

Wilt u iemand aanmelden of heeft u graag meer info?

shelby.ouattara@jes.be; sarah.vergaerde@jes.be