Het team opleiding & werk van JES Brussels is steeds op zoek naar nieuwe opportuniteiten om jongeren naar werk toe te leiden. Zo kwamen Duchka & Lise bij Renotec terecht! Via de ‘vakman in opleiding’ krijgen jongeren een vast contract en een volledig jaar begeleiding! Samen versterken we jongeren!

Duchka mocht een woordje uitleg geven over onze manier van werken op de blog van Renotec.

Kan je uitleggen wie/wat Jes is en wat jullie werking inhoudt?

JES is een jeugdorganisatie. De missie van JES is het versterken van jongeren in de stad. We zijn actief in Antwerpen, Brussel en Gent. We versterken jongeren en reiken hen kansen aan in verschillende levensdomeinen: vrije tijd, welzijn, onderwijs en dus ook opleiding en werk.

Hoe past ‘vakman in opleiding’ in jullie aanbod?

We zijn altijd op zoek naar interessante opportuniteiten voor jongeren. Het team Werk en Opleiding in Brussel speurt daarvoor actief naar interessante projecten van stakeholders die geloven in het potentieel van onze jongeren. JES begeleidt al bijna 30 jaar jongeren naar de bouwsector. We dragen de sector een warm hart toe. We weten dat het een sector is die mooie loopbaanperspectieven biedt aan gemotiveerde jongeren. Het was voor ons dus een no-brainer om het “vakman in opleiding” –traject aan te reiken aan onze jongeren.

Wat trekt je aan in het programma ‘vakman in opleiding’?

Tijd, kwaliteit, vertrouwen en middelen. Wat ons aantrekt is dat jongeren bijna een jaar de tijd krijgen om een beeld te krijgen van de divisie waar ze tewerkgesteld zullen worden. Wat ons over de streept trok was het contact met Sanne, jullie welzijns-coördinator. Ze beschikte duidelijk over een realistisch beeld van het publiek dat ze voor dit project wilde aantrekken: hun drempels, maar ook hun potentieel. We kregen uiterst positieve feedback van de sollicitatiegesprekken. Sommige jongeren vertelden ons dat ze nog nooit een gesprek hadden gehad waar ze zich zo gewaardeerd hadden gevoeld. Dat Renotec de tijd neemt om zijn vakmannen in te zetten voor het opleiden van de jongeren, dat er gestreefd wordt naar kwalitatieve opleiding op de werkvloer vinden we ook een grote troef.

Tot slot is de grootste kwaliteit van het project het feit dat Renotec ervoor kiest om zowel vertrouwen als de nodige middelen tegenover zo’n traject te zetten, in de vorm van een vast contract dat het aan de deelnemende jongeren aanbiedt. Dat is een enorme blijk van vertrouwen en een grote investering in jongeren voor wie dit niet vanzelfsprekend is. Heel wat jongeren raken ontmoedigd omdat het volgen van het opleiding betekent dat de mogelijkheid om een inkomen uit werk te verwerven wordt uitgesteld. Een echt dilemma. Vakman in opleiding toont aan dat het niet altijd een dilemma hoeft te zijn.

Het was voor ons dus een no-brainer om het “vakman in opleiding” traject aan te reiken aan onze jongeren

We maken erg graag de match tussen deze jongeren en mooie initiatieven zoals het programma Vakman in Opleiding van Renotec!

Is er iets dat je de jongeren wil/kan aanbevelen?

Grijp deze unieke kans om je volledig onder te dompelen in de praktijk van deze stabiele organisatie. Grijp de kans om uit te zoeken wat het beste bij je competenties aansluit, om te ontdekken en versterkt te worden op vele vlakken. Geef aan wat werkt voor jou, waar je jezelf ziet over een paar jaar. Ambitie wordt binnen deze firma geapprecieerd. Hopelijk komen de jobcoaches van JES jullie tegen terwijl jullie schitteren op een Brusselse werf.

Hoe is de infosessie verlopen?

Die liep als een trein! We hadden meer dan 40 inschrijvingen en er kwamen 34 jongeren naar de infosessie. Het was full house bij JES tijdens de infosessie. Er werden veel vragen gesteld. Er was veel interactie. Het was duidelijk dat er veel interesse in het project was.

Waar hebben jullie de eerste contacten met de jongeren gelegd?

Onze jobcoaches verschaffen al jaren jobcoaching in situ bij JES Brussels in de Werkhuizenstraat, maar ze hebben ook nabijheidpermanenties in een aantal Brusselse wijken (Sint-Gillis, Elsene, 1000 Brussel en Kuregem-Anderlecht) Al jaren investeren we in laagdrempelige jobcoaching. Onze coaches zijn ook beschikbaar via Facebook en Whatsapp. De werking is inmiddels een geoliede machine. Zeker nu er ook veel doorverwijzingen gebeuren via mond-aan-mond-reclame, de beste vorm van promotie als het ons vraagt. Daar komt ook nog eens bij dat heel wat partnerorganisaties jongeren naar onze jobcoaches doorverwijzen.

Is er nog iets extra dat je wil meedelen?

We maken erg graag de match tussen deze jongeren en mooie initiatieven zoals het programma Vakman in Opleiding van Renotec!

opleidingen