En nadien?

We laten je niet zomaar los.

Na vier weken oriëntatie heb je een beroepsdoelwit. Je weet wat je wil en wat je kan. Je coach zal je zes maanden lang ondersteunen om dat doelwit te realiseren. Na een oriëntatiemodule is dat idealiter een opleiding. 
(Bij JES Brussels of buiten JES Brussels. We beschikken over een ruim netwerk opleidingspartners)

Soms is het niet mogelijk om (onmiddellijk) een opleiding te volgen.
Misschien kies je ook niet voor de horeca, maar voor een andere sector.
Ook dan staan onze coaches klaar om samen met jou je plannen uit te voeren: samen werk zoeken, taallessen zoeken.

Bij JES Brussels zit jij achter de knoppen.

Je hebt meer kans om een goede job te vinden als je een opleiding volgt.