Paramedische geschiktheid

Een lijst paramedische geschiktheidscriteria om rekening mee te houden voor de selectieproeven

Mentale gezondheid : Defensie is op zoek naar kandidaten die beschikken over een evenwichtige mentale gezondheid. Dit houdt bijvoorbeeld in dat men niet aan bijvoorbeeld fobieën lijdt.

Druggebruik : Je zal aan een urinetest onderworpen worden. Noteer dat druggebruik lang traceerbaar blijft. In het vooruitzicht van de urinetest is het dus aangewezen om druggebruik af te bouwen. De traceerbaarheid hangt af van de intensiteit van het gebruik .Regelmatig gebruik zal echter waarneembaar zijn. Na drie maanden is het mogelijk om de test opnieuw af te leggen.

Tatoeages : tatoeages zijn toegestaan, maar mogen niet de volledigheid van het lichaam of gezicht bedekken.