We blikken terug op een warme zomerdag waarop we ons verzamelden in het park aan de Ninoofse Poort voor een groepsactiviteit met Compagnon de Route. Dit is een jobcoaching initiatief van JES waarbij we jonge Brusselse vrouwen begeleiden naar een job of opleiding. Onze groep bestaat voornamelijk uit alleenstaande mama’s van buitenlandse origine die ver van de arbeidsmarkt staan. Naast individuele begeleiding, zien we elkaar twee maal per week voor een groepsactiviteit. Op het programma stond één van onze populairste groepsactiviteiten: fietsles.

We bevinden ons aan het pleintje bij metrostation Graaf van Vlaanderen. Enkele vrouwen kunnen al fietsen, maar voelen zich niet zelfzeker genoeg om in Brussel de baan op te gaan. Anderen hebben het altijd gewild, maar nooit gedurfd, geleerd of er niet de kans toe gekregen. Er is een begeleidster aanwezig van Pro Vélo, een organisatie die de fiets voor iedereen toegankelijk wil maken. Ook onze collega’s van het team participatie in de publieke  ruimte zijn aanwezig. Er wordt gelachen, de sfeer is uitgelaten en vrolijk. Het lukt al snel voor iedereen om de voeten op de pedalen te houden en een eind rechtdoor te fietsen.

Je vraagt je misschien af wat het nut is van fietslessen in een jobcoaching project. Het einddoel van onze begeleidingen mag dan wel een job zijn, het project draait eerder om de fase net voordat men kan gaan werken. Tijdens onze groepsactiviteiten zetten we daarom vaak in op het professionele luik, maar even vaak doen we iets rond fysiek en mentaal welzijn. We ondersteunen de vrouwen op verschillende levensdomeinen en we werken rond sociale en culturele thema’s.

Mentale ruimte

Dat verklaart waarom we fietsles aanbieden. Met dit soort groepsactiviteiten kunnen ze even ontsnappen aan alles wat speelt in hun leven. Ontspanning creëert mentale ruimte, wat een noodzakelijke voorwaarde is om een opleiding of job te vinden en vol te houden. Het zorgt er ook voor dat iemand afstand kan nemen van de dagdagelijkse realiteit om een plan van actie te kunnen opstellen en om stappen te kunnen ondernemen. Daarom gaan wij boksen, zwemmen, op daguitstap naar zee enzovoort. Dat deze activiteiten een uitlaatklep bieden zorgt er bovendien ook voor dat ze laagdrempelig blijven. Iedereen mag altijd een vriendin of familielid meenemen. Het biedt het ideale opstapje naar onze jobcoaching.

Empowerment

In onze groepsactiviteiten en coaching in het algemeen zetten we ook sterk in op empowerment en versterking van de vrouw. De bewegingsvrijheid om je te kunnen verplaatsen per fiets van punt A naar punt B, mag niet onderschat worden. Het zorgt letterlijk voor fysieke activering. Hierdoor ontstaat bij de vrouwen mentale ruimte om stappen vooruit te zetten en stil te staan bij nieuwe mogelijkheden en andere wegen die bewandeld kunnen worden.

Proeven van iets nieuws

Tijdens onze groepsactiviteiten proberen we hen dan ook altijd te laten proeven van iets nieuws. We bieden hen een kans hun comfortzone te verlaten en nieuwe dingen te proberen en een succeservaring te hebben. Veel jonge vrouwen komen naar ons omdat ze verandering willen: een opleiding volgen, een vak leren, werken en financieel onafhankelijk zijn en hun familie trots maken. En leren fietsen, dat is een logisch onderdeel van deze leergierigheid. Wie meer wil, kan zich bovendien na de fietslessen ook inschrijven voor fietslessen bij Gemeenschapscentrum De Vaartkapoen en/of een Paspartoe met verhoogde tegemoetkoming aanschaffen die korting biedt op fietslessen. Een mooi voorbeeld van hoe wij samenwerken met onze partners. Naast actieve, ontspannende activiteiten maken we ook de koppeling met beroepsgerichte activiteiten zoals het bezoeken van werkgevers, het organiseren van opleidingen … 

Compagnon de Route is meer dan het vinden van een job

Leren fietsen werkt activerend en ontspannend, brengt je uit je comfortzone en creëert een succeservaring. Bovendien werken we voor die activiteit erg graag samen met collega’s van JES Brussels en partners. Op die manier weerspiegelt de fietsles de doelstellingen van onze groepsactiviteiten en het project in het algemeen. Ons project gaat niet enkel over het vinden van een job. Het gaat vooral om alle stappen die daar uiteindelijk toe leiden. We zetten met hen stappen vooruit waarbij de vrouw de controle heeft over haar eigen traject op maat. Op eigen tempo, met oog voor hun capaciteiten en herwonnen motieven. Vele vrouwen hebben al een lang parcours achter de rug, maar we nemen de tijd om met hen een nieuwe richting in te slaan. Stap voor stap dus, en route!


Ik wil jullie vertellen dat ik onlangs een job heb gevonden, het was een plezier om bij jullie te zijn, ik heb veel mooie en interessante dingen bij geleerd. Ik heb veel leuke moeders leren kennen. Ik wil alle medewerkers van JES bedanken voor de inspanningen!

Deelnemer Compagnon de Route

Ik wil jullie uit de grond van mijn hart bedanken voor deze coachingsperiode. Mede dankzij jullie heb ik een contract gekregen. Ik vond het leuk om deel te nemen aan de activiteiten en uitjes en nieuwe mensen te leren kennen. Jullie zijn een professioneel team met een goed hart en goede sfeer!

Deelnemer Compagnon de Route

Tekst: Sarah Vergaerde en Mathilde Vriens